Отстъпки

В приложената ценова листа ще намерите стоките, които Агроника поддържа на склад и техните цени, с отстъпките, които Агроника предлага.

Цените са в български лева.

Цените и сроковете за доставка на стоки, които АГРОНИКА не поддържа на склад се договарят на база „ЦЕНОВА ЛИСТА BELLOTA“.

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400