sets1 sets2 sets3 sets4

Производствената номенклатура на BELLOTA позволява да се използват не само като резервни части, но и да се комплектоват основните възли за собствено производство на някои почвообработващи машини.

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400