Чизелите на база Култиваторни спирални стойки са предназначени за работа в широк диапазон на почвообработки с дълбочина от 10 до 17 см:

  • предсеитбена обработка;
  • като стърнищни култиватори;
  • разрохкване и подравняване на почвата след плужна оран;
  • пролетни обработки;
  • разрохкване следите от трактора.

Можем да ви предложим избор на няколко комплекта:
 

КОМПЛЕКТИ

Цени на едро
без ДДС с ДДС

 

Шаси - квадратна греда 60 х 60 мм  

 Цена на комплекта 2476 44.72 53.67
 S-стойка  2476 45х12 30.91 37.09
 Клин  15000 5.42 6.50
 Скоба  12476-6060 5.85 7.02
 Болт  1199O-1045 0.90 1.08
 Болт  M12x110 1.65 1.98

 

 Цена на комплекта 2476 45.29 54.36
 S-стойка  2476 45х12 30.91 37.09
 Лапа 150 мм  15001-A6 5.99 7.19
 Скоба  12476-6060 5.85 7.02
 Болт  1199O-1045 0.90 1.08
 Болт  M12x110 1.65 1.98

 

 Цена на комплекта 2476 + 2474-2 65.34 78.41
 S-стойка  2476 45х12 30.91 37.09
 S-стойка усилваща  2474-2 45х10 19.97 23.96
 Лапа 150 мм  15001-A6 5.99 7.19
 Скоба  12476-6060R 5.92 7.11
 Болт  1199O-1045 0.90 1.08
 Болт  M12x110 1.65 1.98

 

 Цена на комплекта 2476 C2A 45.41 54.49
 S-стойка  2476 C2A 45х12 30.91 37.09
 Клин  1530-A8 4.50 5.40
 Скоба  12476-6060 5.85 7.02
 Болт  1199O-1250 1.25 1.50
 Болт  1199O-1250 1.25 1.50
 Болт  M12x110 1.65 1.98

 

 Цена на комплекта 2476 C2A + 2474-2 65.62 78.75
 S-стойка  2476 C2A 45х12 30.91 37.09
 S-стойка усилваща  2474-2 45х10 19.97 23.96
 Лапа 200 мм  1547-S-C2A-200 M12 4.67 5.61
 Скоба  12476-6060R 5.92 7.11
 Болт  1199O-1250 1.25 1.50
 Болт  1199O-1250 1.25 1.50
 Болт  M12x110 1.65 1.98

 

Шаси - квадратна греда 80 х 80 мм  

 Цена на комплекта 2481 75.59 90.71
 Стойка спирална  2481 D/I 25x25 44.02 52.82
 Клин за разрохквач  1502-6 11.46 13.75
 Скоба  12481-8080 11.59 13.90
 Болт  1199O-1250 2.50 3.00
 Болт  M16x150 6.03 7.24

 

 Цена на комплекта 2481 73.19 87.83
 Стойка спирална  2481 D/I 25x25 44.02 52.82
 Лапа 260мм  1599-6 9.05 10.86
 Скоба  12481-8080 11.59 13.90
 Болт  1199O-1250 2.50 3.00
 Болт  M16x150 6.03 7.24

 

 Цена на комплекта 2483 84.66 101.59
 Стойка спирална  2483 D/I 27x27 52.47 62.97
 Клин за разрохквач  1537-B 12.23 14.68
 Скоба  12483-8080 11.86 14.24
 Болт 2 броя  1199A-1250 2.06 2.46
 Болт  M16x150 6.03 7.24

 

 Цена на комплекта 2483 105.48 126.58
 Стойка спирална  2483 D/I 27x27 52.47 62.97
 Клин за разрохквач  1537-B 12.23 14.68
 Лапа лозарски разрохквач  1506 20.26 24.31
 Скоба  12483-8080 11.86 14.24
 Болт 2 броя  1199A-1270 2.62 3.14
 Болт  M16x150 6.03 7.24

 

 Цена на комплекта 2483 85.33 102.39
 Стойка спирална  2483 D/I 27x27 52.47 62.97
 Лапа 300 мм  15027-H-12 12.90 15.48
 Скоба  12483-8080 11.86 14.24
 Болт 2 броя  1199A-1250 2.06 2.46
 Болт  M16x150 6.03 7.24

 

 Цена на комплекта 2485 130.44 156.53
 Стойка спирална  2485 D/I 32x32 82.94 99.53
 Клин за разрохквач  1537-B 12.23 14.68
 Скоба  12485-100100 14.06 16.87
 Болт 2 броя  1199A-1270 2.62 3.14
 Болт  M22x170 18.59 22.31

 

 Цена на комплекта 2485 150.80 180.96
 Стойка спирална  2485 D/I 32x32 82.94 99.53
 Клин за разрохквач  1537-B 12.23 14.68
 Лапа лозарски разрохквач  1506 20.26 24.31
 Скоба  12485-100100 14.06 16.87
 Болт 2 броя  1199A-1280A 2.72 3.26
 Болт  M22x170 18.59 22.31

 

 Цена на комплекта 2485 135.61 162.73
 Стойка спирална  2485 D/I 32x32 82.94 99.53
 Лапа усилена  1512-A CN 17.40 20.88
 Скоба  12485-100100 14.06 16.87
 Болт 2 броя  1199A-1270 2.62 3.14
 Болт  M22x170 18.59 22.31

 

 

 

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400