Те са на база скобите за култиваторни  стойки за чизели (чизелни секции). Те не само осигуряват оптимални вибрации, но и защита от счупване по време на работа. Това води до добро разрохкване на почвата , висока надеждност, при това при значително по-малък разход на енергия . При разрохкването се изразходва 2 – 2.5 пъти по-малко гориво в сравнение с плужната оран при еднаква дълбочина  Освен това не се получава плужна пета, големи буци и не се губи и без това оскъдната почвена влага.

Можем да ви предложим избор на няколко комплекта:

 

КОМПЛЕКТИ

Цени на едро
без ДДС с ДДС

 

Шаси - квадратна греда 80 х 80 мм 

 Цена на комплекта 12466 393.97 472.77
 Чизел секция  12466 331.76 398.11
 Стойка  2467-35 35х35 47.36 56.83
 Клин за разрохквач  1537-B 12.23 14.68
 Болт  1199A-1270 1.31 1.57
 Болт  1199A-1270 1.31 1.57

 

 Цена на комплекта 12466 394.64 473.57
 Чизел секция  12466 331.76 398.11
 Стойка  2467-35 35х35 47.36 56.83
 Лапа 300 мм  15027-H-12 12.90 15.48
 Болт  1199A-1270 1.31 1.57
 Болт  1199A-1270 1.31 1.57

 

 Цена на комплекта 12466 414.33 497.20
 Чизел секция  12466 331.76 398.11
 Стойка  2467-35 35х35 47.36 56.83
 Клин за разрохквач  1537-B 12.23 14.68
 Лапа лозарски разрохквач  1506 20.26 24.31
 Болт  1199A-1280 1.36 1.63
 Болт  1199A-1280 1.36 1.63

 

Шаси - квадратна греда 100 х 100 мм 

 Цена на комплекта 12465 543.20 651.84
 Чизел секция  12465 459.20 551.04
 Стойка  2464-AL 40x40 69.15 82.98
 Клин за разрохквач  1537-B 12.23 14.68
 Болт  1199A-1270 1.31 1.57
 Болт  1199A-1270 1.31 1.57

 

 Цена на комплекта 12465 548.37 658.05
 Чизел секция  12465 459.20 551.04
 Стойка  2464-AL 40x40 69.15 82.98
 Лапа усилена  1512-A CN 17.40 20.88
 Болт  1199A-1270 1.31 1.57
 Болт  1199A-1270 1.31 1.57

 

 Цена на комплекта 12465 560.99 673.19
 Чизел секция  12465 459.20 551.04
 Стойка  2464-AL 40x40 69.15 82.98
 Клин за разрохквач  1537-B 12.23 14.68
 Лапа разрохквач  1507-8 17.69 21.23
 Болт  1199A-1280 1.36 1.63
 Болт  1199A-1280 1.36 1.63

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400