Предсеитбените култиватори на база S – стойка 2470 (32х10) или 2472 (32х12) осигуряват най-прецизната предсеитбена обработка при леки и средни почви.При по-тежки почви е препоръчително да се добави и усилващата стойка 2474-1.

При по-тежки почви може да се използва S – стойка 2476, евентуално комплектована с усилващата стойка 2474-2 .По-грубата обработка в този случай се компенсира с по-големия просвет на машината ( разстоянието от шасито до почвената повърхност е 490 мм, докато при използване на 2470 или 2472 е 390 мм), което е предимство при обработване на силно заплевелени с високи плевели площи.

При силно заплевеляване или трайно засушаване по-добра обработка се получава при използване на дискови брани.

Можем да ви предложим избор на няколко комплекта:

 

КОМПЛЕКТИ

Цени на едро
без ДДС с ДДС

 

Шаси - квадратна греда 50 х 50 мм 

 

 Цена на комплекта 2470 21.91 26.30
 S-стойка  2470 32х10 13.57 16.28
 клин за S-стойка  1543 3.49 4.19
 Скоба за греда 50х50 мм  12470-5050 2.66 3.19
 Болт  1199O-1040 TS 0.83 0.99
 Болт  M 12x90 1.37 1.64

 

 Цена на комплекта 2470 + 2474-1 40.37 48.45
 S-стойка  2470 32х10 13.57 16.28
 S-стойка усилваща  2474-1 32х10/32х12 14.79 17.75
 Лапа 200 мм  1552-C 6.74 8.09
 Скоба  12470-5050R 3.07 3.69
 Болт  1199O-1040 TS 0.83 0.99
 Болт  M 12x90 1.37 1.64

 

 Цена на комплекта 2472 23.50 28.19
 S-стойка  2472 32х12 15.08 18.10
 Клин за S-стойка  1543 3.49 4.19
 Скоба  12472-5050 2.73 3.28
 Болт  1199O-1040 TS 0.83 0.99
 Болт  M 12x90 1.37 1.64

 

 Цена на комплекта 2472 25.54 30.64
 S-стойка  2472 32х12 15.08 18.10
 Лапа 200 мм  15001-C 5.53 6.64
 Скоба  12472-5050 2.73 3.28
 Болт  1199O-1040 TS 0.83 0.99
 Болт  M 12x90 1.37 1.64

 

 Цена на комплекта 2472 + 2474-1 40.76 48.91
 S-стойка  2472 32х12 15.08 18.10
 S-стойка усилваща  2474-1 32х10/32х12 14.79 17.75
 Лапа 200 мм 15001-C 5.53 6.64
 Скоба  12472-5050R 3.16 3.80
 Болт  1199O-1040 TS 0.83 0.99
 Болт  M 12x90 1.37 1.64

 

 Цена на комплекта 2472 C2A  25.79 30.95
 S-стойка  2472 C2A 32х12 15.08 18.10
 Клин  1549 5.09 6.11x
 Скоба  12472-5050 2.73 3.28
 Болт  1199O-1040 0.76 0.91
 Болт  1199O-1040 0.76 0.91
 Болт  M 12x90 1.37 1.64

 

 Цена на комплекта 2472 C2A  28.07 33.69
 S-стойка  2472 C2A 32x12 15.08 18.10
 Лапа 200 мм  15054-C-CA3 7.37 8.85
 Скоба  12472-5050 2.73 3.28
 Болт  1199O-1040 0.76 0.91
 Болт  1199O-1040 0.76 0.91
 Болт  M 12x90 1.37 1.64

 

 Цена на комплекта 2472 C2A + 2474-1 43.30 51.96
 S-стойка  2472 C2A 32x12 15.08 18.10
 S-стойка усилваща  2474-1 32х10/32х12 14.79 17.75
 Лапа 200 мм  15054-C-CA3 7.37 8.85
 Скоба  12472-5050R 3.16 3.80
 Болт  1199O-1040 0.76 0.91
 Болт  1199O-1040 0.76 0.91
 Болт  M 12x90 1.37 1.64

 

Шаси - квадратна греда 60 х 60 мм  

 Цена на комплекта 2476 44.72 53.67
 S-стойка  2476 45х12 30.91 37.09
 Клин  15000 5.42 6.50
 Скоба  12476-6060 5.85 7.02
 Болт  1199O-1045 0.90 1.08
 Болт  M 12x110 1.65 1.98

 

 Цена на комплекта 2476 44.84 53.80
 S-стойка  2476 45х12 30.91 37.09
 Лапа 200 мм  15001-C 5.53 6.64
 Скоба  12476-6060 5.85 7.02
 Болт  1199O-1045 0.90 1.08
 Болт  M 12x110 1.65 1.98

 

 Цена на комплекта 2476 + 2474-2 65.22 78.26
 S-стойка  2476 45х12 30.91 37.09
 S-стойка усилваща  2474-2 45х10 19.97 23.96
 Лапа 250 мм  15001-D 5.87 7.04
 Скоба  12476-6060R 5.92 7.11
 Болт  1199O-1045 0.90 1.08
 Болт  M 12x110 1.65 1.98

 

 Цена на комплекта 2476 C2A 45.41 54.49
 S-стойка  2476 C2A 45х12 30.91 37.09
 Клин  1530-A8 4.50 5.40
 Скоба  12476-6060 5.85 7.02
 Болт  1199O-1050 1.25 1.50
 Болт  1199O-1050 1.25 1.50
 Болт  M 12x110 1.65 1.98

 

 Цена на комплекта 2476 C2A 45.58 54.69
 S-стойка  2476 C2A 45х12 30.91 37.09
 Лапа 200 мм  1547-S-C2A M12 4.67 5.61
 Скоба  12476-6060 5.85 7.02
 Болт  1199O-1050 1.25 1.50
 Болт  1199O-1050 1.25 1.50
 Болт  M 12x110 1.65 1.98

 

 Цена на комплекта 2476 C2A + 2474-2 68.54 82.25
 S-стойка  2476 C2A 45х12 30.91 37.09
 S-стойка усилваща  2474-2 45х10 19.97 23.96
 Лапа 250 мм  1547-S-C2A - 250 M12 7.59 9.11
 Скоба  12476-6060R 5.92 7.11
 Болт  1199O-1050 1.25 1.50
 Болт  1199O-1050 1.25 1.50
 Болт  M 12x110 1.65 1.98

 

Шаси - квадратна греда 80 х 80 мм  

 Цена на комплекта за дискова брана 259.76 311.71
 Диск назъбен SKF  D6 4 1965-18 MR10 34.78 41.74
 Главина за дискова брана  BAA0004 (четири отвора) 74.80 89.76
 Стойка за брана  2512-BRG-B 64.23 77.08
 Държател за SKF главина  2512-SB 55.83 67.00
 Гайка за SKF  M 22x1.5 2.46 2.95
 Болт за главина SKF 4 броя  M 12x20x1.25; 10.9 2.96 3.55
 Болт Бианки 4 броя  M 12x60; 777066 3.20 3.84
 Болт 2 броя  M 16x120 11.00 13.20
 Планка 01   10.50 12.60

Контакти

"АГРОНИКА-Каров и Сие” ООД
1360 София
бул. Европа 138 (ССБ)
Тел/Fax: 02/9268821
E-mail: agronica@techno-link.com
Калин Каров - управител
GSM - 0888490131
Добринка Карова
GSM - 0888532731
Петър Папучаров
GSM - 0885309633
Бургас
GSM - 0888838400