BELLOTA Скоби

Важно е скобите да са точния модел за съответната стойка и шаси, на което ще се монтира

Скобите на Белота са две различни модела

Скоби за S-стойки

за монтаж на шасита от 50мм до 80 мм

с или без усилваща стойка

скоби за ЕС стойки Белота

Clamps for S-Tines

Скоби за спирални стойки

за монтаж на шасита от 50мм до 100 мм

скоби за спирални стойки Белота

скоби за спирални стойки Белота

Скоби за култиваторни стойки за чизели

Скобите за култиваторни стойки за чизели (чизелни секции) са сложни възли, предназначени не само да закрепят стойката към шасито, но и да осигурят оптимални вибрации и защита по време на работа.

  • Това води до добро разрохкване на почвата, висока надеждност, при това при значително по-малък разход на енергия.
  • При разрохкването се изразходва 2 – 2.5 пъти по-малко гориво, в сравнение с плужната оран при еднаква дълбочина.
  • Освен това не се получава плужна пета, големи буци и не се губи и без това оскъдната почвена влага.

Чизелните секции са добра предпоставка сами да си направите добър чизел, разрохкващ почвата на дълбочина 20 – 35 см. (виж раздел БЕЛОТА комплекти), на цена значително по-ниска от предлаганата на пазара.

чизел секция Белота

Олекотени модели

моделшасидълбочинаC.V.стойкаABCтеглопружина
12465100×10045cm10-152464-A PI680590190450002428-A
12465 BIMUELLE100X10045cm10-152464-A PI680590190470002428-A+2419-A
12466-100100X10035cm8-122467575535183362002424-E
12466-100-2426F100×10035cm8-122467575535183372002426-F
1246680×8035cm8-122467575535183349002424-E
12466-2426F80X8035cm8-122467575535183350002426-F
Скоби за култиваторни стойки за чизели

Стандартни модели

моделшасидълбочинаC.V.стойкаABCтеглопружина
12465-B100×10045cm10-152461-EL675595172410002428-A
12465-B BIMUELLE100X10045cm10-152464-A PI680590172430002428-A+2419-A
12466-B80X8035cm8-122467575535172345002424-E
12466-B 2426F80×8035cm8-122468575535172355002426-F
Стандартни скоби за култиваторни стойки за чизели 12466В 12465В

Компоненти на чизел секцията

Всеки един от компонентите може да бъде поръчан поотделно

АГРОНИКА поддържа на склад голяма часто от най-често използваните части

чизел секция Белота