за вертикална почвообработка

Най-ново поколение дискове за отлично подготовка на почвата

AKER е специално проектиран диск за оран и подготовка на семенното легло, с отлична способност за нарязане на стърнища при всякакви видове почви.

AKER disc blade Bellota

  • 18 тангенциални вълни –  осигуряват отлична работа с минимална вертикална сила. Броят на вълните и тяхната височина гарантират, че изораната ивица пръст е по-голяма, отколкото при другите дискове и следователно подготвя ефективна дълбочина на засяване. Това насърчава новите корени да растат, защото се ускоряват процеса на минерализация на органичния материал около семето.
  • добро проникване дори при тежки почвени условия
  • подходящо за работа с високи норми на засяване.

 

Възможна е различна конфигурация на отворите спрямо вида на главината

дискове вертикална обработка

1928 AKER 18 вълни

сериен размер размер дебелина тегло брой O среден
номер инчове мм   гр вълнички   отвор
1928-154 15″ 381 mm 4 3380 18 14,5 220 mm
1928-163 16″ 404 mm 3 2640 18 13,5 220 mm
1928-164 16″ 404 mm 4 4000 18 14,5 220 mm
1928-165 16″ 404 mm 5 4780 18 15,5 220 mm
1928-174 17″ 431 mm 4 4250 18 14,5 220 mm
1928-1745 17″ 431 mm 4,5 4790 18 15 220 mm
1928-175 17″ 431 mm 5 5350 18 15,5 220 mm
1928-184 18″ 455 mm 4 4680 18 14,5 220 mm
1928-185 18″ 455 mm 5 5840 18 15,5 220 mm
1928-205 20″ 506 mm 5 7430 18 15,5 220 mm
1928-225 22″ 580 mm 5 9820 18 15,5 220 mm
1928 Акер плосък диск Белота

VORTEX за вертикална обработка или STRIP-Till

Вортекс във физиката е вихърът, който се получава при въртене около линията на остта, което точно онагледява ефекта, който се постига с този вид дискове в почвата.

Дисковете с извити тангенциални вълни за вертикална обработка постигат

  •  обработка на почвата, без да я обръща, за да избегне смесването на различните слоеве почва.
  • вълните са конструиране специално за вертикално рязане на остатъците и проникването им в почвата.
  • на повърхността остават идеална комбинация от органични остатъци и разрохкана пръст, които предпазват почвата от ерози, под която получавате добре подготвена за засаждане почва, снабдена с кислород и аерирана, позволяваща на корените да растат в перфектни условия.
  • идеален избор за борба с плевелите. 

Белота призвежда 3 модела в тази гама

Вортекс

1992 Vortex

с 18 вълнички и размери от 17″ до 24″

размер размер дебелина тегло брой O среден
инчове мм   гр вълнички   отвор
17″ 441 6 6350 18 24 230
18″ 458 6 7060 18 28,5 230
20″ 511 6 9700 18 28,5 230
22″ 565 6 10450 18 28,5 230
24″ 618 6 13540 18 28,5 230
1992 Vortex Bellota

1927 Vortex

с 20 вълнички и размер 20″ и 22″

размер размер дебелина тегло брой O среден
инчове мм   гр вълнички   отвор
20″ 520 6 8160 20 12,5 23,5
22″ 574 6 12530 20 14 28,5

1957 Vortex

с 20 вълнички и размери от 18″ до 22″

размер размер дебелина тегло брой O среден B
инчове мм   гр вълнички   отвор   mm
18″ 467 6 7060 20 9 120 23,5 815
20″ 520 6 8160 20 12,5 120 25,3 815
22″ 574 6 12530 20 14 120 31 815
1957 Vortex Bellota

VT-REX

Дискове с извити вълники и и много остри самозаточващи се ръбове

Новите тенденции в обработката на почвата изискват по-тежки компоненти и резервни части с по-дълъг експлоатационен живот и все по-остри ръбове. За да постигне това, Bellota представя нов вдлъбнат диск, наречен VT-REX за дискови брани с изключително извити вълни и остри ръбове, за най-доброто нарязване и раздробяване на почвата и значително по-дълъг живот от стандартните назъбени дискове

Само с 20/24 вълнички, той работи така, кактодругите дискове с два пъти повече, като издържа повече от стандартните назъбени дискове

Препоръчват сеза меки почви, тъй като перфектно нарязва отпадъците и прониква дълбоко в земята. Освен това, с постепенното износване на острието, той става по-агресивен, като по този начин гарантира по-дълъг живот на диска.

VT-REX Bellota

1933 VT-REX

размер размер С A B брой O тегло
инчове mm дебелина     mm вълнички   гр
20″ 522 5 178 1 762 24 5 7600
20″ 522 6 178 1 762 24 5 9000
20″ 522 6.5 178 1 762 24 5 9700
22″ 575 6 178 4.5 762 24 5 11250
22″ 575 6.5 178 4.5 762 24 5 12000
24″ 628 6 178 10.5 762 24 5 13600
24″ 628 6.5 178 10.5 762 24 5 14600
26″ 687 6 178 19 762 24 5 16300
26″ 687 6.5 178 19 762 24 5 17600
1933 Белота

1958 VT-REX

размер размер дебелина A B брой O тегло
инчове mm       mm вълнички   гр
18″ 462 5 130 35,5 610 20 8,5 5100
20″ 514 5 130 45 610 20 8,5 7500
20″ 514 6 130 45 610 20 8,5 8000
22″ 568 5 130 58 610 20 8,5 8900
22″ 568 6 130 58 610 20 8,5 10000
1958 VT-rex bellota

LUR за агресивна обработка на почвата

  • извършват агресивна и енергична обработка на почвата, като раздробяват и смесват дори най-устойчивите растителни отпадъци.
  • проникват по-дълбоко в сухи почви, отколкото в нормални, като се препоръчва работна дълбочина от 15 до 25 cm.
  • много ефективни и на по-малка дълбочина при оран в мокри почви.

Препоръчително е тези дискови брани да се сглобят хеликоидно във всяко гнездо (тъй като отворът е квадрат, просто става въпрос за завъртане на една позиция спрямо предходния диск), за да се постигне най-доброто въртене с по-голяма скорост от обичайното при перфектна работа

размер размер С B брой тегло
инчове mm дебелина   mm върха гр
32″ 810 10 132 680 5 31800
32″ 810 10 132 680 5 31800
1906 лур белота