БЕЛОТА за продълбочаване

BELLOTA, като лидер на международния пазар , предлага системи за вертикална обработка на почвата, която задържа хумусния слой в горната част на почвата без разместване на отделните слоеве – така наречените АЕРАТОРИ или ДЕКОМПАКТОРИ.

С дъговидната форма на работния орган както и с допълнителнителния наклон напред и настрани се разрушават уплътнените почвени пластове без да се нарушава повърностния мулчов слой и се създава „процеп”, през който в почвата прониква въздух и вода.

Намалява се и ерозията на почвата.

Дълбочината на почвообработка

в границите 25 – 45 см

Необходимата мощност на трактора

- за дълбочина на обработка до 30 см е от 15 до 35 к.с. на работен орган
- за дълбочина на обработка до 70 см е 55-65 к.с. на работен орган

Скорост

трябва да се съблюдава между 3 и 5 км/ч.

Илиминатор на затъпкването

както е буквалния превод на частите на Белота за аериране представлява следното

Каталог на компонентите

Белота за продълбочаване