Култиватори

Култиваторите са най-съществената част от машините за обработка на почвата. Наричат се още разрохкващи машини или разрохквачи.

Стремежът за подобряване качеството на почвообработката и намаляване изразходваната енергия за нейното извършване е наложило в съвременното селскостопанско машиностроене вибриращ тип работни органи и по тази причина култиваторите се наричат още разрохкващи машини или разрохквачи.

Оптимална почвообработка

Почвата остава рохкава, а растителните остатъци излизат на повърхността

По-ниски разходи

Значително по-ниски разходи за гориво

Увеличаване на добива

Изпитано в практиката увелчение на добива от единица площ с около 30%

Култиватор за лавандула

Концепция Агроника

разработка на база шаси на AGROMET и работни органи BELLOTA

Обработва две междуредия и е предназначен за есенната (основната) почвообработка, която осигурява влагозапасеност и аерация на дълбоките почвени слоеве на културата. Това е от изключително значение за нормалното и перспективно развитие на трайните насаждения през следващите години.

За тази обработка е необходимо в средата на междуредието дълбочината на обработката да бъде 20-25см, а в близост до стъблото на растение – 10-12см.

  • Белота – богата гама работни органи
  • възможност за вариации
  • наша разработка
lavender

​Чизел култиватор Агроника

с 9 работни органа на 2 греди без сгъване

Чизел секции Белота

Работните секции са тип чизел на Bellota, със сдвуени пружини за максимална вибрация при по-голяма дълбочина. Метален корпус за предпазване от прах

Технически характеристики

Шаси 80*80*8
Тип на машината – навесна без опорни колела
Работна ширина – 2,40 м
Прътов раздробителен валяк, определящ дълбочината
Дълбочина на разрохкване – 12-20 см
Тегло – 813 кг

Култиватори