АГРОНИКА – Каров и Сие ООД

1360 София, бул. Европа 138 /ССБ

 

02 9268 821
0888 490 131

Централен склад : понеделник до петък от 8,30 до 17,30ч.; събота от 9,00 до 13,00ч.

Аериране

В някои случаи, паралелно с нормалните почвообработки, се налага допълнително продълбочаване – например при създаване на трайни насаждения, използване на заблатени или силно преовлажнени площи и др.

Машини с работни органи, които прорязват на почвата, без за я обръщат, са най-новата тенденция в тази посока. По този начин не се уврежда почвената покривка, подпомагат еарацията и влягозапасеността на почвата.

Обработка на почвата на дълбочина до 50см

Аератори

машини с работни органи , които
прорязват на почвата, без за я обръщат,
като по този начин

  • не се уврежда почвената покривка

  • подпомагат еарацията и влягозапасеността на почвата.

Аериране

Провежда се през есента, когато повърхностните почвени слоеве са мокри, а в дълбочина липсва влага

През зимата почвата трябва да се остави да се възстанови без да се затъпква от машини

Декомпактиране

улеснява аерацията на почвата и като резултат запазва проникването и запазването на влага в нея.

То е и особено необходимо при площи, обработвани по No-Till технология.