За овощари

В следствие подпомагането от евро-фондовете и търсенето на по-висока доходност, площите на градините се увеличиха с 1/3 през 2019 в сравнение с 2015, според статистическите данни.

С какво може да съдействяме за намаляване на човешкия труд при обработката на площите и повишаване на конкурентноспособността на земеделците

демонстрации овошки пловдив

При зачимени междуредия

- Поддържане на влагозапасеност дори и в тревните площи чрез аериране - ДЕКОМПАКТОР модел “GARDA” без режещи дискове.
- Почвообработка в основата на стъблата - машина БЕЪР за овошки

При култивирани междуредия

- богатата гама култиватори позволява покриването на широк диапазон работна ширина
- както традиционните дискови брани, така и такива с 2 различни по големина диска върху една главина
- междуредия от 0,80 м до 5,0 м

Регулируема работната ширина

Много удобно при окопаване на насаждения с различна ширина на междуредието.
В зависимост от желанието на фермера това може да се извършва ръчно или с хидравлично задвижване от кабината на трактора.

ДЕКОМПАКТОР С РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ модел “NATSU”

с работни органи за прорязване на почвата, без обръщане, като по този начин запазва хумусния пласт на почвената покривка.

Пред всеки орган минава режещ диск, чийто прорез не позволява на органа да събира и влачи със себе си растителните остатъци. Положението на дисковете се регулира хидравлично.

Изключително необходим при новите технологии в лозарството, при които се запазва зачимяването или покривната растителност в междуредията.

ДЕКОМПАКТОР модел “ GARDA”

Модел без режещи дискове.

Декомпактирането улеснява аерацията на почвата и като резултат запазва проникването и запазването на влага в нея.

Обработка в реда при интензивно отглеждани овощни градини

Универсалните навесни машини

на немската фирма BAEHR WEINBAUTECHNIK GMBH

са предназначени да извършват комплексна обработка на почвата в реда при интензивно отглеждане на трайни насаждения в редове.

  • Иновативна технология без отклоняващи секции
  • Не поврежда растителната покривка в междуредията
  • Възможност за използване при зачимени или засяти с междинни култури междуредия и обработка в реда за борба с плевелите.
  • Бързи настройки и регулиране на ъгъла на атака и навлизане в реда на всяка от приставките
  • Плевелите остават на повърхността, което възпрепятства новото им поникване.
  • Възможност за монтаж на собствена конструкция пред или зад трактора, както и на приставка между гумите, едностранно или двустранно.

Оптимална скорост на почвообработка 6-12 км/ч

  • намаляване на времето за почвообработки
  • изцяло се заменя човешкия труд
  • значително по-нисък разход на гориво

Демонстрация в Аграрния Университет

УОВБ на катедра „Лозарство и Овощарство“

Демонстрация на машина за обработка на почвата в редовата ивица при лозя и овощни насаждения.

Присъстващите членове на катедрата, преподаватели и представители на бранша оцениха качеството на почвообработката, високата производителност и възможност на машината за добра работа при междуредия от 1 до 5 метра.

Във връзка с тенденцията за намаляване използването на хербициди в трайните насаждения и предстоящата забрана на масово прилаганите препарати с активно вещество глифозат, все по-голям интерес ще предизвикват възможностите за поддържане на вътрередовата ивица чиста от плевели чрез механични обработки в трайните насаждения