Лозаро-овощарски продълбочители

ДЕКОМПАКТОР С РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ

модел “NATSU”

с работни органи за прорязване на почвата, без обръщане, като по този начин запазва хумусния пласт на почвената покривка.

Пред всеки орган минава режещ диск, чийто прорез не позволява на органа да събира и влачи със себе си растителните остатъци. Положението на дисковете се регулира хидравлично.

Изключително необходим при новите технологии в лозарството, при които се запазва зачимяването или покривната растителност в междуредията.

ДЕКОМПАКТОР модел “ GARDA”

Модел без режещи дискове.

Декомпактирането улеснява аерацията на почвата и като резултат запазва проникването и запазването на влага в нея.