болт Easy Adjust; ковани остриета; усилени дръжки с противохлъзгаща зона;