Демонстрация в Аграрния Университет

Демонстрация Аграрен Университет

УОВБ на катедра „Лозарство и Овощарство“

Демонстрация на машина за обработка на почвата в редовата ивица при лозя и овощни насаждения.

Присъстващите членове на катедрата, преподаватели и представители на бранша оцениха качеството на почвообработката, високата производителност и възможност на машината за добра работа при междуредия от 1 до 5 метра.

Във връзка с тенденцията за намаляване използването на хербициди в трайните насаждения и предстоящата забрана на масово прилаганите препарати с активно вещество глифозат, все по-голям интерес ще предизвикват възможностите за поддържане на вътрередовата ивица чиста от плевели чрез механични обработки в трайните насаждения

демонстрации овошки пловдив