Лозаро-овощарски дискови брани

Дискови брани специално предназначени за лозя

В лозовите масиви култиваторите са поставени пред по-големи предизвикателства, отколкото при слятата култивация.

Наклонени терени и тесни междуредия не са рядкост. Това изисква по-леко управление и голяма ефективност при обработка с ниски скорости на движение

 

 

Лозарски дискови брани

Оптимална почвообработка чрез вибриращи секции

- Вибриращите секции са със сдвоени спирални пружини за по-икономична и ефективна работа
- Секциите са конструирани с една или с две една в друга спирални пружини в зависимост от модела

По два диска с различен диаметър към обща лагерувана ос.

Общата ос ги принуждава да се въртят с една и съща ъглова скорост. Различната периферна скорост поради разликата в диаметрите на двата диска води от една страна до размесване на почвата и от друга – до по-малко натрупване на почва върху дисковете при обработването на влажни почви.

Работната ширина може да се променя

Много удобно преи окопаване на насаждения с различна ширина на междуредието. В зависимост от желанието на фермера това може да се извършва ръчно или с хидравлично задвижване от кабината на трактора.

​Модел OKUVID

Със сдвоени дискове

Към всяка секция са закрепени по два диска с различен диаметър (510 и 610 мм) към обща лагерувана ос.

Общата ос ги принуждава да се въртят с една и съща ъглова скорост. Различната периферна скорост поради разликата в диаметрите на двата диска води от една страна до размесване на почвата и от друга (в съчетанието с вибриращите секции) – до по-малко натрупване на почва върху дисковете при обработването на влажни почви.

Главината е наклонена, така че двата диска обработват с еднаква дълбочина.

Технически характеристики

  • Окомплектовка с дискове 20″ и 24″
  • Дълбочина на обработка 8-12см
  • Шаси 80х80
  • Регулируема работна ширина, като тя може да се променя ръчно или хидравлично от кабината на водача (опция).
  • Възможна е окомплектовка с и без валяк, като той също може да се регулира като работна ширина. Диаметър на валяка 320мм.

 

Модел OKUFLEX

Олекотен модел с вибриращите секции със стойки за дискове Bellota тип SKF и са окомплектовани с дискове 20″

Технически характеристики

  • Дълбочина на обработка 6-10см
  • Шаси 80х60
  • Регулируема работна ширина, която може да се променя ръчно или хидравлично.
  • Възможна е окомплектовка с и без валяк, като той също може да се регулира като работна ширина. Диаметър на валяка 320мм.